Status prawny

Wersja archiwalna z dnia 08.11.2017

Status prawny lub forma prawna

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej    (Dz.U. 2017 r., poz. 1204 ze zm.) powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
W strukturach Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie funkcjonuje jako jedna z jednostek organizacyjnych.


Organizacja

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie funkcjonuje w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do decyzji Nr 15/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie z dnia 26 października 2016 r. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 152/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 5 788
Opublikował: Bartlomiej Kozicki
Publikacja dnia: 08.11.2017
 
wydruk z dnia: 21.08.2019 // bip.straz-swidwin.pl