Kontrole zewnętrzne

Wyniki kontroli :

Wystąpienie pokontrolne - 2012 r. - ralizacja zadań w zakresie kierowania komendą

Wystąpienie pokontrolne - 2014 r. - ewidencja czasu służby, badania lekarskie

Wystapienie pokontrolne -2015 r. -  organizacja szkolenia i doskonalenia pożarniczego

Wystapienie pokontorlne - 2016 r. - zamówienia publiczne

Wystąpienie pokontrolne 2017 r. - działalność archiwum

Wystąpienie pokontrolne 2017 - gospodarka transportowa i pomoc mieszkaniowa

Wystąpienie pokontrolne 2018 - gospodarka mundurowa, ewidencja środków trwałych,  

gospodarka majatkiem

Wystąpienie pokontrolne 2019 - prawidłowość prowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych oraz postępowań administracyjmych wszczętych w wyniku ustaleń czynnościk kontrolno-rozpoznawczych.

Wystąpienie pokontrolne 2020 r.  - kontrola NIK - Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 29.10.2020
Dokument oglądany razy: 1 028
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 29.10.2020
 
wydruk z dnia: 3.12.2020 // bip.straz-swidwin.pl