wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

WSPARCIE DLA OSÓB

POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM


     Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo sprawiedliwości, wdrażając postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej, o pozycji ofiar w postępowaniu karnym, realizuje projekt pt. : „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w ramach Programu Komisji Europejskiej „ Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”. Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
     Najważniejszym działaniem projektu jest utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W pracy w/w Ośrodków zaangażowani są wolontariusze pełniący funkcje opiekunów ofiar.

Adres ośrodka w województwie zachodniopomorskim:


OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Stowarzyszenie „ SOS dla Rodziny”
Aleja Jana Pawła II 42
70-415 Szczecin
www.sos.home.pl
tel. 091 43 30 339
Koordynator : Małgorzata Rękawiecka

Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 31.07.2009
Dokument oglądany razy: 2 118
Opublikował: Dariusz Borek
Publikacja dnia: 31.07.2009
 
wydruk z dnia: 25.05.2020 // bip.straz-swidwin.pl