mapa strony   |   kontakt   |

NIE WYPALAJ TRAW !

Wiadomość usunięta dnia 13.11.2017
powód: aktualizacja
14.04.2009, 18:28

STRAŻACY ŚWIDWIŃSCY
OSTRZEGAJĄ I INFORMUJĄ

WYPALANIE TRAWY I POZOSTAŁOŚCI NA POLACH
JEST CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ POŻARÓW !!!

Spalanie traw jest zjawiskiem społecznie niebezpiecznym, gdyż niejednokrotnie było przyczyną pożarów lasów, sadów, zabudowań, urządzeń kolejowych i drogowych także często towarzyszącym pożarom śmiertelnych poparzeń ludzi. Wypalanie traw jest prawnie zabronione przez art. 45 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492). Zabrania on wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie przewidziane w art. 59 ustawy o ochronie przyrody, zagrożone karą aresztu lub grzywny.
Pamiętajmy! Wypalanie traw nie użyźnia gleby, a przywrócenie właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników.
Wiosna jest okresem wzmożonego wypalania suchych pozostałości traw na łąkach, polach i nieużytkach. Proceder ten jest szczególnie uciążliwy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdwinie oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie świdwińskim.
Duże obciążenie tego typu zdarzeniami powoduje wydatne zmniejszenie mobilności jednostek straży pożarnej z całego powiatu. Często zdarza się, że gaszeniem pożarów traw zajmuje się cały stan osobowy będący tego dnia na służbie. Powoduje to zwiększenie czasu dojazdu do innych zdarzeń zagrażających życiu ludzkiemu.
Nadmieniamy jednocześnie, że każdy niepotrzebny wyjazd strażaków zarówno z jednostki Państwowej Straży Pożarnej jak
i Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wiąże się z dużymi kosztami. Ponadto strażacy zajęci gaszeniem tych pożarów mogą w porę nie zdążyć przynieść pomoc i ratunek przy innych mogących w tym czasie powstać niebezpiecznych zdarzeniach


Wypalanie traw niesie za sobą szereg niebezpieczeństw m.in.
• przeniesienie się pożaru na tereny leśne
• przerzucenie się pożaru na zabudowania mieszkalne
• emisja dymów na drogi i torowiska zwiększa niebezpieczeństwo poruszania się pojazdów mechanicznych
• powstania poważnych poparzeń u osób które próbują gasić tego typu pożary
• jest poważnym zagrożeniem dla ekosystemu i środowiska naturalnego

P A M I Ę T A J ! ! !
Wzniecić pożar można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić.
W płomieniach giną zwierzęta i ludzie.

TYLKO TY możesz temu zapobiec !
A GDY ZAUWAŻYSZ POŻAR TRAW BĄDŹ ODWAŻNY I ZADZWOŃ POD TELEFON
998 lub 112 !!! :
• podaj dokładnie miejsce zdarzenia
• podaj swoje dane personalne
• podaj numer telefonu z którego dzwonisz
• określ czy istnieje zagrożenie przerzucenia się pożaru na tereny leśne, czy pożar zagraża budynkom mieszkalnym, czy dym nie ogranicza widoczności na drogach itp.
• podaj, o ile jest to możliwe, dokładny sposób dojazdu do miejsca zdarzenia

Opracował kpt. Dariusz Borek
na podstawie: www.adp.org.pl/trawy


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 395
Opublikował: Dariusz Borek
Publikacja dnia: 14.04.2009, 18:28
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl