mapa strony   |   kontakt   |

Tryb działania

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie działa na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) jako urząd administracji zespolonej. Komenda Powiatowa pracuje codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza pełni służbę 24 godziny w systemie zmianowym.

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie opiniuje własne akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności lub akty prawne innych resortów przekazane przez jednostki nadrzędne.


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

- rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr wydanych delegacji służbowych
- kontroli zewnętrznych (pod nazwą: „ Książka kontroli zewnętrznych”),
- rejestr legitymacji służbowych,
- rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- ewidencja pieczęci i stempli,
- ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
- ewidencja wyjść w godzinach prywatnych,
- ewidencja przepracowanych nadgodzin,
- ewidencja wydanych upoważnień do kierowania pojazdami służbowymi,
-ewidencja wydanych upoważnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Informację dotyczącą pracownika udostępniającego dany rejestr można uzyskać w sekretariacie KP PSP w Świdwinie.

Rejestry będą udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016, poz. 1764, ze zm. ).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 5 445
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 13.11.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl