mapa strony   |   kontakt   |

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

mł. bryg. mgr inz. Dariusz Borek

przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach - codziennie

oraz

w sprawach skarg i wniosków – codziennie w godzinach urzędowania

a także dodatkowo w czwartki od godz. 15 30 do godz. 1630
(po uprzednim zarejestrowaniu w sekretariacie)

Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy:

  • osobiste doręczenie do sekretariatu komendy

             ul. Armii Krajowej 23,  78 – 300 Świdwin

  • listownie na adres podany wyżej,
  • faksem na nr ( 0 94 ) 36 500-50,
  • pocztą elektroniczną na adres: kp.swidwin@szczecin.kwpsp.gov.pl

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

  • ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP
  • pisemnie


W zależności od ich przedmiotu sprawy mogą być załatwiane bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w ramach realizowanych zadań.

Sprawy załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
a czynności kancelaryjne realizowane w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla komend wojewódzkich i powiatowych(miejskich) Państwowej Straży Pożarnej. Rejestracja spraw następuje zgodnie z „Rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP” stanowiącym załącznik do decyzji Komendanta Głównego PSP w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 11.12.2017
Dokument oglądany razy: 1 212
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 11.12.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl