mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby cywilnej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.05.2018
UWAGA: treści ogłoszeń konkursowych publikowane są tylko na aktualnej stronie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Świdwinie
ogłasza nabór na członka korpusu służby cywilnej
na stanowisko: inspektor ds. płac

Miejsce wykonywania pracy:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23
78-300 Świdwin


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: pełny etat

Stanowisko: Korpusu służby cywilnej – stanowisko pracy: inspektor ds. płac

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

wykształcenie: średnie
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów
publicznych, służby cywilnej, prawa pracy i systemów
ubezpieczeń społecznych, ustawy o państwowej straży
pożarnej,
• obsługa programu PŁATNIK,
• biegła obsługa komputera (MS OFFICE),
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

w y m a g a n i a    d o d a t k o w e:
• doświadczenie na stanowisku ds. obsługi płac lub księgowości
( minimum 6 m-cy) ,
• umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
• asertywność, komunikatywność, kultura osobista,
• dobra organizacja pracy własnej i w zespole, samodzielność w
działaniu i podejmowaniu decyzji.

LINK DO PEŁNEJ TREŚCI OGŁOSZENIA

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 09.11.2017
Dokument oglądany razy: 35 782
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 14.05.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl