mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Status prawny lub forma prawna

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej    (Dz.U. 2018 r., poz. 1313 ze zm.) powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
W strukturach Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie funkcjonuje jako jedna z jednostek organizacyjnych.


Organizacja

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie funkcjonuje w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do decyzji Nr 15/2016 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie z dnia 26 października 2016 r. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 152/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 6 633
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 01.03.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl