mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby w PSP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.06.2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta
Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 1
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik -  kierowca
System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie,
ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:
14.06.2019 r. – ogłoszenie naboru,
01.07.2019 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
05.07.2019 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
08.07.2019 r. - godz.12:00 test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie,
08.07.2019 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
09.07.2019 r. - godz. 1000 – sprawdzian lęku wysokości ( akrofobia),
09.07.2019 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników sprawdzianu lęku wysokości,
10.07.2019 r. - 11.07.2019 r. - przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
12.07.2019 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
15.07.2019 r. - godz. 1000 rozmowa kwalifikacyjna,
16.07.2019 r. - opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.


Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania
w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, itp.). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

Pełne ogłoszenie o naborze : KLIKNIJ

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 12 562
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 13.06.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl