mapa strony   |   kontakt   |

Tryb działania

Wersja archiwalna zmieniona dnia 26.04.2007

Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie działa na podstawie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 z późn. zm.). jako urząd administracji zespolonej. Komenda Powiatowa pracuje codziennie w godz. 7.30 – 15.30 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Powiatowe Stanowisko Kierowania pełni służbę 24 godziny w systemie zmianowym.

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Komenda Powiatowa PSP w Świdwinie opiniuje własne akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności lub akty prawne innych resortów przekazane przez jednostki nadrzędne.


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby iż zasady udostępniania danych w nich zawartych.


Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego znajdującego się w KP PSP.


Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Świdwinie zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 29 - § 43 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dariusz Borek
Dokument z dnia: 26.04.2007
Dokument oglądany razy: 4 206
Opublikował: Maciej Kowalski
Publikacja dnia: 26.04.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl