mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby cywilnej


Konkurs: Nabór do służby 2012

stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca) [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 14.11.2012, 15:30 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.11.2012, 15:30 [minął]
Organizator: KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŚWIDWINIE

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŚWIDWINIE

ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko
stażysta (docelowo starszy ratownik kierowca)
– 2 osoby

Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nie karanie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. uregulowany stosunek do służby wojskowej, (nie dotyczy kobiet),
5. zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w PSP (badanie przeprowadzane jest przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW na wniosek komendanta jednostki),
6. wykształcenie co najmniej średnie.
7. prawo jazdy kat. C

Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. prawo jazdy kat. C+E,
2. uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
3. udokumentowane członkostwo w OSP członka czynnego powyżej 3 lat,
4. udokumentowane szkolenia wg wymagań dla czynnych członków OSP,
5. udokumentowane wykształcenie wykraczające ponad wymagania konieczne
6. zamieszkiwanie na terenie powiatu świdwińskiego

ogłoszenie do pobrania : ogloszenie

ankieta kandydata do służby : ankieta

Opublikowano dnia: 07.11.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl