mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do służby w PSP

WYNIKI PO ANALIZIE DOKUMENTÓW - LINK

WYNIKI II ETAP - LINK

WYNIKI I ETAP -  LINK 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta
Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2
Stanowisko etatowe (docelowe): starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie,
ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin

I. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:
 22.06.2020 r. – ogłoszenie naboru,
 06.07.2020 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 07.07.2020 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,
 08.07.2020 r. - godz.1100 test sprawności fizycznej tj. próba wydolnościowa, podciąganie się na drążku, bieg po kopercie,
 08.07.2020 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników testu sprawności fizycznej
 09.07.2020 r. - godz. 1000 – sprawdzian lęku wysokości ( akrofobia),
 09.07.2020 r. - do godz. 15:30 opublikowanie wyników sprawdzianu lęku wysokości,
 10.07.2020 r. – 13.07.2020 r. - przyjmowanie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej,
 14.07.2020 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej,
 15.07.2020 r. - godz. 0900 rozmowa kwalifikacyjna,
 16.07.2020 r. - opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania
w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, itp.). Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.straz-swidwin.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

Całość ogłoszenia wraz z załącznikami : LINK

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Agata Rakowska
Dokument z dnia: 05.11.2019
Dokument oglądany razy: 14 222
Opublikował: Agata Rakowska
Publikacja dnia: 14.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl